Játékszabályok - Szövetségek, diplomácia, ENSZ

A Republik játék hivatalos közleményei és a játékszabályok. Ha valami, akkor ez a kötelező!
Válasz küldése
Avatar
Trabant
játékvezető (avatar)
Hozzászólások: 140
Csatlakozott: 2016. szeptember 27., kedd 14:35

Játékszabályok - Szövetségek, diplomácia, ENSZ

Hozzászólás Szerző: Trabant »

SZÖVETSÉGEK, NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

A világban IRL létező nemzetközi szervezetek a játék világában is léteznek (csupán egy más néven, mivel nem azonosak velük). A jelentősebb közös piacok és szabadkereskedelmi egyezmények bele vannak kalkulálva a játszható országok gazdasági adataiba, és a világpolitikára számottevő hatást gyakorló szervezetek a fórumon is megjelennek.

A játékban megjelenő nemzetközi szervezetek három típusra oszlanak: gazdasági, katonai és diplomáciai szövetségekre. Egy szövetség lehet egyszerre katonai és gazdasági is, de a két területért külön alapítási, csatlakozási vagy kilépési díjat kell fizetni, és fejleszteni is külön kell fejleszteni őket.

Minden a fórumon megjelenő szövetségbe való ki- és belépést a szövetség vezetőjével kell egyeztetni (ha van ilyen játékos). Fórumbeli jogosultságot az alábbi módon lehet kérni vagy leadni: Felhasználói vezérlőpult => Csoportok => Csoport Kiválasztás (pipa) => Csatlakozás/Lemondás (alul)

Nézzük az egyes szövetség-típusokat:

Gazdasági szövetségek

Lebontják a tagállamok közötti kereskedelmi, befektetési és utazási akadályokat, és magasabb szinten közös politikai intézményeket hoznak létre. Öt szintjük van a játékban:

1. szint: szabadkereskedelmi övezet. Az integráció első lépcsőfoka. A tagállamok között megszűnnek vagy jelentéktelenre csökkennek a vámok és korlátozások, így fellendül a kereskedelem és a befektetések.

Egy ország bármennyi szabadkereskedelmi övezetnek a tagja lehet, és ezek tagsága bármilyen átfedésben lehet egymással.

2. szint: vámunió. A tagállamok között teljesen megszűnnek a vámok, és kifelé közös vámhatár és egységes kereskedelempolitika létesül.

Egy vámunió szintű szövetség tagjai csak együttesen lehetnek tagjai egy másik, alacsonyabb, szabadkereskedelmi szintű szövetségnek! Egyre magasabb szinteken ugyanez a logika érvényesül.

3. szint: közös piac. A vámokon túl mindenféle közvetettebb korlátozó tényező (kvóták, protekcionista szabályozások stb.) is megszűnnek, így megvalósul az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad belső áramlása. Megerősödnek a közös intézmények, és néhány területen közös szakpolitikák (pl. agrárpolitika, regionális fejlesztés) indulnak be.

4. szint: gazdasági és politikai unió. A közös piac kiterjedt intézményrendszerrel egészül ki, amelyekben megjelennek a nemzetek feletti (szupranacionális) elemek, pl. közös parlament, bíróság, végrehajtásért felelős bizottság, uniós szintű polgárság, közös valuta.

5. szint: teljes gazdasági és politikai unió. A közös politikák olyan kulcsterületeken is megjelennek, mint a költségvetési politika, a monetáris politika, a belbiztonság vagy a külügyek. Ez a legmagasabb szintű integráció, amiben még független országok vesznek részt; ha a szervezet ennél magasabb fokra lép, már egyetlen országként fog megjelenni a játékban.

A gazdasági szövetségek hatása a többi tagállam gazdaságának együttes méretétől és a szövetség szintjétől függ az alábbi képlet alapján:

[KÖBGYÖK (többi tagállam összes körbéli GDP-je) / 1000) * szövetség szintje]%

Ez a százalékos bónusz a tagállamok eco, iparcikk- és élelemtermelését növeli (a többi szektorra nem hat). A bónuszt az avatárok kézzel számolják ki és állítják be tíz játékbeli évenként (negyven kör), vagy tagok be- és kilépésekor.

Ezen kívül a tagállamok stabilitásának, moráljának, korrupciójának, infrastruktúrájának és más mutatóinak pozitív vagy negatív változása az egész szövetségre kihathat.

Gazdasági szövetség alapítási vagy szintemelési díja minden tag után:
[(alapító ország féléves GDP-je)*5%+(népesség)/4000] eco
[(alapító ország féléves GDP-je)*0,025%+(népesség)/800000] iparcikk

Új tag belépésének és tag kilépésének költsége: az egy tagra eső alapítási/fejlesztési díj.

Az alapítási, fejlesztési és ki/belépési díjat bárki állhatja (magára vállalhatja egy tag, vagy megosztható). A díjakat legalább négy kör (egy játékbeli év) alatt kell kifizetni; a változás ezután lép életbe. Belépéskor/kilépéskor a fórumos jogokat már a kifizetés befejezése előtt be lehet állítani.

Katonai szövetségek

A katonai szövetségek a tagállamok katonasága és titkosszolgálatai között alakítanak ki mélyebb együttműködést. Szintén öt szintjük van:

1. szint: nem sokkal több egy szerződésnél a közös katonai védelemről, esetleg egy kisebb titkársággal és néhány kisebb rendszeres hadgyakorlattal kiegészítve.

2. szint: állandó tanácskozó szervek a katonai, hírszerzési és védelmi technológiai együttműködés koordinálására. Jelentősebb csapatállomásoztatás a szövetségesek között. Rendszeres és nagyszabású hadgyakorlatok.

3. szint: közös stratégiai tervezés és taktikai irányítás, közös parancsnokság felállítása (a nemzeti hadseregek különállásának megőrzése mellett); közös katonai szabványok technológiai és műszaki fejlesztések; néhány közös többnemzetiségű alakulat.

4. szint: erős közös parancsnokság és regionális parancsnokságok hálózata; magasan integrált katonai irányítás, haditechnikai rendszerek és nukleáris tervezés; nagyszabású közös műveletek és missziók.

5. szint: közös védelmi minisztérium vagy ahhoz hasonló szerv jön létre, és ez, valamint a közös parancsnokság, katonaság és hírszerzési kapacitás már felülmúlja az egyes tagállamok hadseregeinek súlyát. Ennél magasabb szintű együttműködés már egyetlen országként jelenik meg a játékban.

A katonai szövetségek hatása nehezebben számszerűsíthető a gazdasági szövetségekénél. Ezért egy általános, absztrakt bónuszt adunk meg, ami hozzávetőlegesen érvényesül a szövetség jóváhagyását bíró (de akár csak egy tagállam által futtatott) katonai és BO-akciók, valamint katonai egységek és technológiák szövetségen belüli eladása esetén:

([(többi tag összes katonai pontja) / 50000]*[szövetség szintje])%

A bónuszt az avatárok kézzel számolják ki és állítják be tíz játékbeli évenként (negyven kör), vagy tagok be- és kilépésekor.

A stabilitás, morál és korrupció a gazdasági szövetségeknél kevésbé hat a tagok között oda-vissza, de ez is előfordulhat.

Katonai szövetség alapítási vagy szintemelési díja minden tag után:
[alapító ország katonai összpontszáma]/3 eco
[alapító ország katonai összpontszáma]/300 KF
[alapító ország katonai összpontszáma]/600 iparcikk

Új tag belépésének és tag kilépésének költsége: az egy tagra eső alapítási/fejlesztési díj.

Az alapítási, fejlesztési és ki/belépési díjat bárki állhatja (magára vállalhatja egy tag, vagy megosztható). A díjakat legalább négy kör (egy játékbeli év) alatt kell kifizetni; a változás ezután lép életbe. Belépéskor/kilépéskor a fórumos jogokat már a kifizetés befejezése előtt be lehet állítani.

Diplomáciai szövetségek

Ez egy sima játékbeli fórumot jelent, ahol a tagok egyeztethetik a politikájukat. Sok múlttal rendelkező wannabe „gazdasági unió” vagy „katonai szövetség” is így jelenik meg, ha a valóságban nincs mögöttük érdemi integráció.

Az ENSZ játéktechnikailag egy diplomáciai szövetség, de a státusza némiképp speciális; ez a JK-k közötti elsőszámú általános diplomáciai fórum.

Diplomáciai szövetség alapítási díja minden alapító tag után:
[(alapító ország féléves GDP-je)*1%+(népesség)/20000] eco
[(alapító ország féléves GDP-je)*0,005%+(népesség)/4000000] iparcikk

Új tag belépésének és tag kilépésének költsége: az egy tagra eső alapítási/fejlesztési díj.

A díjat (gazdasági és katonai szövetségekkel ellentétben) egyszerre, egy kör alatt ki lehet fizetni; ekkor a fórum azonnal megalakul.

Gazdasági, katonai és diplomáciai szövetségekre egyaránt igaz, hogy a belső működésüket a játékszabály nem szabályozza. A játékosok (vagy a játék kezdetén meglévő, de a JK-k által módosítható alapszerződések) maguk döntik el a szavazások módját, a tisztségeket és hatásköreiket, és a közös szabályok betartatásának módját.

A szövetségekből való kilépés az előnyök elvesztése mellett nagy eséllyel negatív hatással jár a kilépő és a bent maradó országok stabilitására és esetleg moráljára és más mutatóira is.

Társult államok

2-es vagy magasabb szintű gazdasági vagy katonai szövetséghez „társult államként”, amolyan fél-tagként is lehet csatlakozni. A játék kezdetekor ez a státusz jelképezi a múlttal rendelkező szervezetekkel szoros kapcsolatban lévő, de nem teljes tagságú országok helyzetét, pl. Törökországét, Svájcét és Norvégiáét az EU, vagy az USA főbb nem-NATO-tag szövetségeseiét a NATO vonatkozásában.

A társulás hatása:
• 50%-kal kisebb csatlakozási és kilépési költség
• 50%-kal kisebb bónusz oda-vissza
• A stabilitás, morál és egyéb mutatók kevésbé hatnak oda-vissza
• A társult államokra nem vonatkoznak a több szövetségben való részvételt korlátozó szabályok
• A társult államok nem vesznek részt a szövetség belső működésében, és nem férnek hozzá a szövetség fórumához. A szövetség kérésére létrehozható (ingyen, a diplomáciai szövetségek költsége nélkül) egy extra fórum a szövetség és a társult tagok közötti kapcsolattartásra.

A játék kezdetekor megjelenő szövetségek

Azok a múlttal rendelkező (avatar által elfogadott) szervezetek, amelyek a játék kezdetekor nem rendelkeznek saját fórummal, legalább két tag kérésére ingyen megkaphatják a fórumukat.

Bizonyos múlttal rendelkező szervezetek a játékban alacsonyabb besorolást (esetleg csak diplomáciai fórum státuszt) kapnak a hivatalos besorolásuknál. Ez igaz például olyan „vámuniókra” és „közös piacokra”, amelyek az integráció célul kitűzött fokát a valóságban nem érik el.

Játékkezdéskor saját fórummal rendelkező szövetségek

Egyesült Nemzetek Szerveződése (ENSZ): diplomáciai szövetség
Tagok: minden tagsággal bíró ország (azaz minden JK)
Palesztina és a Szentszék szavazati jog nélküli megfigyelők.

Európai Union (EU): 4. szintű gazdasági és 1. szintű katonai szövetség
Tagok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország.
JK társult országok (JK): Törökország, Egyesült Királyság (a 2020-as kilépést a meglévő szerződéssel társulásnak tekintjük, ami 2021-ben lejár)
NJK társult országok: Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Monaco, Montenegró, Norvégia, Szerbia, Svájc, Vatikán.

Észak-atlanti Szerződők Szervezete (NATO): 4. szintű katonai szövetség
Tagok: Albánia, Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Bulgária, Kanada, Horvátország, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Izland, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Törökország.
JK társult államok: Japán (az USA kiemelt kelet-ázsiai szövetségeseként)
NJK társult államok: Ausztrália, Dél-Korea, Izrael, Új-Zéland.

Hetek Társasága (G7): diplomáciai szövetség
Tagok: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország.

Kezdéskor fórummal nem rendelkező, de legalább két JK tag kérésére megnyitható gazdasági és katonai szövetségek:

Andok Közösség (CAN): 1. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Peru.

Csendes-óceán Szövetség (PA): 1. szintű gazdasági szövetség.
Tagok: Chile, Kolumbia, Mexikó, Peru.

Délkelet-ázsia Nemzetek Szövetség (ASEAN): 2. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Brunei, Kambodzsa, Indonézia, Laosz, Malajzia, Mianmar, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld, Vietnam.

Egyesült Államok & Mexikó–Kanada Egyezmény (USMCA): 1. szintű gazdasági szövetség (A NAFTA-t váltja föl.)
Tagok: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó.

Transz-csendes-óceán Partnerség (TPP): 1. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Ausztrália, Brunei, Chile, Japán, Kanada, Malajzia, Mexikó, Peru, Szingapúr, Új-Zéland, Vietnam.

Dél-afrika Vámunió (SACU): 1. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Botswana, Dél-afrikai Köztársaság, Lesotho, Namíbia, Szváziföld.

Dél Közös Piac (MERCOSUR): 1. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay.

Eurázsia Gazdasági Unió (EEU): 2. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Örményország.

Karib Közösség (CARICOM): 3. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Dominikai Közösség, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadin-szigetek, Suriname, Trinidad és Tobago.

Kelet-afrika Közösség (EAC): 1. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Burundi, Dél-Szudán, Kenya, Ruanda, Tanzánia, Uganda.

Kollektív Biztonság Szerződés Szervezete (CSTO): 2. szintű katonai szövetség
Tagok: Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán.

Közép-afrika Gazdasági és Monetáris Közösség (CEMAC): 1. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Csád, Egyenlítői Guinea, Gabon, Kamerun, Kongói Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság.

Nyugat-afrika Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS): 1. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Benin, Bissau-Guinea, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Gambia, Guinea, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Szenegál, Togo, Zöld-foki Köztársaság.

Öbölmente Együttműködési Tanács (GCC): 1. szintű gazdasági szövetség
Tagok: Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait, Omán, Szaúd-Arábia.


ENSZ szabályok

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a nemzetközi közösség egyik legfőbb általános vitafóruma, amelyre különleges szabályok vonatkoznak. Figyelem: a játékban előforduló bármilyen elnevezés, vagy bármilyen történés csak kitaláció, a valóságos elnevezésekkel és történésekkel való mindennemű hasonlóság pusztán a véletlen műve.

ENSZ Alapokmány
Az alábbi ENSZ-szabályok "ENSZ Alapokmány" néven az ENSZ játékbeli topikjában is megjelennek. Az Alapokmány a benne lefektetett szabályok szerint a JK-k (és az NJK-k) által módosítható, és ez itt, a játékszabályokban is megjelenik.

Az ENSZ számos topiccal rendelkezik, tükrözve a szervezet működésének sokféleségét:

Főtitkár
Az ENSZ főtitkárának személyét nyújtó ország játékosa fogja elnökölni az ENSZ testületeinek üléseit (a Közgyűlést és a BT-t is). Ő felelős a szavazások kiírásáért és lezárásáért is, amihez az avatároktól megfelelő fórumos jogosultságokat kap.

A főtitkárt a JK ENSZ-tagok ötévente választják. A választáson nem indulhat állandó BT-tag. Az avatárok dönthetnek úgy, hogy egy extra, NJK opciót is hozzáadnak a jelöltek listájához, az NJK ország megnevezésével. Ha az NJK jelölt győz, az avatárok látják el a főtitkári teendőket. Ennek a politikai erőegyensúlyra, de az avatárok időbeosztásától függően a játékmenet gördülékenységére is lehet (pozitív vagy negatív) hatása.

A főtitkár országának NJK-vá válása esetén a szerepet az avatárok veszik át. Ha az NJK főtitkár országa válik JK-vá, az új JK megkapja a főtitkári feladatokat. JK és NJK főtitkár egyaránt lemondhat; ekkor új választás kerül megrendezésre.

Közgyűlés
A Közgyűlés a játék általános vitafóruma, ahol bármilyen téma megvitatható, és ahol (néhány el nem ismert országot, pl. Tajvant) leszámítva minden ország felszólalhat, határozati javaslatot nyújthat be és (egy darab egyenlő és egységes szavazattal) szavazhat. A Közgyűlés határozatai jellemzően nem kötelező érvényűek vagy betartathatóak, de tükrözik a nemzetközi közösség általános véleményét.

Kétharmados többséget igénylő témák:
Békével és biztonsággal összefüggő ügyek: a Közgyűlés nem hozhat határozatokat a Biztonsági Tanács helyett, de saját határozatokban megfogalmazhatja a véleményét.
Költségvetési ügyek: a játékban nem kell rendszeresen szavazni az ENSZ költségvetéséről (úgy vesszük, hogy az mindig adott), de extra, újonnan felmerülő célokra kétharmados többséggel lehet forrásokat megszavazni. Ezek a források mindig önkéntes felajánláson alapulnak (tehát 2/3-os többséggel sem kényszeríthető "adózásra" egyetlen ország sem).
Tagállam felvétele, felfüggesztése vagy kizárása: a Biztonsági Tanács javaslatára.
Az ENSZ Alapokmány módosítása: jelen szabályok az ENSZ-tagok kétharmadának egyetértésével bármilyen módon megváltoztathatóak. A Biztonsági Tanács állandó tagjai ugyanakkor nem foszthatóak meg állandó BT-tagságuktól vagy vétójoguktól saját beleegyezésük nélkül.

Egyszerű többséget igénylő témák: minden más.

Biztonsági Tanács (BT)
A Közgyűléssel ellentétben a BT leginkább a nagyhatalmak klubja. Hatáskörei:
Fegyveres erők bevetésére való felhatalmazás az ENSZ nevében a béke és a biztonság fenntartása érdekében, amelyhez az ENSZ tagállamai önkéntesen ajánlhatnak fel erőket. Az ENSZ tagállamainak ugyanakkor BT felhatalmazás nélkül is joguk van a fegyveres önvédelemhez.
Javaslat tagállam felvételére, felfüggesztésére vagy kizárására az ENSZ-ből: a javaslatról végül a Közgyűlés fog dönteni kétharmados többséggel.

A BT minden döntését abszolút (50%+1) többséggel hozza, de az állandó tagok vétójoggal rendelkeznek (emellett tartózkodhatnak). A BT állandó tagjai: Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Oroszország.

A BT tíz nem állandó tagjait a Közgyűlés választja. A játékbeli gyakorlatban ez így történik: Bármely nem állandó BT-tag jelöltetheti magát. Ezután a szavazásra jogosult JK-k számától függően (amelybe a jelöltek, az állandó BT-tag JK-k és a főtitkár is beleszámítanak) az alábbi számú JK kerül megválasztásra, mint nem állandó BT-tag:
• 5 vagy kevesebb JK: 1 JK nem állandó BT-tag
• 6-7 JK: 2 JK nem állandó BT-tag
• 8-10 JK: 3 JK nem állandó BT-tag

A fennmaradó helyeket az avatárok osztják ki JK országok között, az NJK ENSZ-tagállamok szavazatait képviselve. Ha egy NJK BT-tag JK-vá változik, megtartja a helyét.

NJK-k szavazatai a Közgyűlésben és a BT-ben
Az ENSZ és a BT NJK tagjai részt vesznek a szavazásokon. A gyakorlatban az avatárok az összes JK szavazatának leadása után jelzik, hogy az NJK-k megváltoztatják-e az elfogadott eredményt (ha erre a szavazatarányok alapján képesek). Ennek eldöntésekor az avatárok egyszerre veszik figyelembe a JK BT-tagok között kialakult egyensúlyt és az NJK tagok reálisan elképzelhető álláspontját. Összességében a JK BT-tagok között kialakuló egyensúly esik a legnagyobb súllyal latba, de bizonyos szempontok ezt időnként felülírhatják.

Egyéb ENSZ-intézmények és kapcsolódó szervezetek
Az ENSZ-hez és a Bretton Woodsi rendszerhez tartozó egyéb szervezeteket és intézményeket (pl. WHO, UNESCO, IMF, Világbank) az avatárok jelenítik meg a játékban.
Válasz küldése